เครื่องมือที่ให้บริการ

ระบบจองเครื่องมือออนไลน์

อัตราค่าบริการ

รายการเครื่องมือ
TOOLS

Explore

Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (F-AAS)

Agilent 200 Series Atomic Absorption Spectrometers วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่อง AAS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลาย ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระของธาตุ ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งที่เฉพาะกับธาตุแต่ละธาตุความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด :...

Scanning Electron Microscope (SEM)

Scanning electron microscope (SEM) ยี่ห้อ : JEOL  รุ่น : JSM6460LV วัตถุประสงค์การใช้งาน : ศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง นิยมนำมาตรวจสอบลักษณะผิว ภายนอกของตัวอย่างความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด :...

Vacuum oven

ตู้อบสูญญากาศ ยี่ห้อ : MMM รุ่น : VACUCELL 55

Hot air oven

Hot air oven ยี่ห้อ : Memmert รุ่น : รุ่น UM 400 วัตถุประสงค์การใช้ : ใช้สำหรับการอบฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใช้สำหรับอบแห้งเพื่อไล่ความชื้น

UV-VIS Spectrophotometer

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UV-1900 ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด1. ระบบลำแสง (Photometric system) เป็นระบบลำแสงคู่ (Double beam optics) 2. มีแหล่งกำเนิดแสง (Light source) 2...

Ultrasonic Processors

ผู้มาใช้บริการ
COSTUMER

LEARN MORE