ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การแข่งขัน ม.ต้น และ ม.ปลาย 283 รายการ (ดูรายชื่อ) การแข่งขันระดับประถม 95 รายการ (ดูรายชื่อ)

รวมทั้งหมด 378 รายการ

กิจกรรมการแข่งขัน (จำนวนผู้สมัคร)
คลิกเพื่อตรวจสอบ
- ระดับประถมศึกษา (เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ)  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (32)

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (24)

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (27)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (12)

Click (google sheet)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

53

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

32

แข่งขันครอสเวิร์ด

45

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

47

การประกวดโครงการคณิตศาสตร์

16

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

55

แข่งขันครอสเวิร์ด

45
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.ต้น และ ม.ปลาย )  

แข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

6

แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

9

แข่งขันหุ่นยนต์

20
 

* หมายเหตุ การแข่งขันระดับประถมศึกษา สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ >> คลิกที่นี่