สืบค้นโครงการวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 8

โครงการวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์
1.
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการทำนายแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์
2.
การประมาณค่าพารามิเตอร์ สำหรับการแจกแจงแคปปา : ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
3.
โคลนของการดำเนินการแบบร่วมบนเซต {0,1,2) : ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ
4.
แบบจำลองปริมาณน้ำฝนสูงสุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : อาจารย์ อรุณ แก้วมั่น
5.
ผลกระทบของปรากฏการณ์เอ็นโซที่มีต่อปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงข่ายประสาทเทียมวิภัชนัย : ผศ.ดร. บังอร กุมพล
6.
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการไหลของน้ำในแม่น้ำชีตอนกลาง : ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม
7.
ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ :
8.
โครงสร้างวิภัชนัยอย่างอ่อน : ดร. ดรุณี บุญชารี

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร