ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรียงตามปี :
   ปี 2018 (1)
   ปี 2017 (24)
   ปี 2016 (47)
   ปี 2015 (16)
   ปี 2014 (0)
   ปี 2013 (1)
   ปี 2012 (1)
   ปี 2011 (0)
   ปี 2010 (0)
   ปี 2009 (1)
   ปี 2008 (3)

 

 

 

 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ / นำเสนอ
คำค้น::

* การตีพิมพ์ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, เดือน, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับที่ตีพิมพ์, หน้าที่ตีพิมพ์, Impact Factor
* การนำเสนอ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, วัน / เดือน / ปีที่นำเสนอ, ชื่อผลงานที่นำเสนอ, ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ, เมือง / สถานที่ที่นำเสนอ, ประเทศที่นำเสนอ
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 16

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   : 2015
1.

Pramual, P. Cytogenetic and Molecular Evidence of Additional Cryptic Diversity in High Elevation Black fly Simulium feuerborni (Diptera: Simuliidae) Populations in Southeast Asia. JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY. (Sep, 2015). Vol. 52 Issue 5 : Pages: 829-836. (Impact Factor : 1.953) 

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
2.

Loutchanwoot, P (Loutchanwoot, Panida)[ 1 ] ; Srivilai, P (Srivilai, Prayook)[ 1 ] ; Jarry, H (Jarry, Hubertus)[ 2 ]. The influence of equol on the hypothalamic-pituitary-thyroid axis and hepatic lipid metabolic parameters in adult male rats. LIFE SCIENCES. (May, 2015). Vol. 128  Page: 1-7. (Impact Factor : 2.702)

 

: ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ
3.

Sa-ard, P (Sa-ard, Piyawan)[ 1,2 ] ; Sarnthima, R (Sarnthima, Rakrudee)[ 1,2 ] ; Khammuang, S (Khammuang, Saranyu)[ 1,2 ] ; Kanchanarach, W (Kanchanarach, Watchara)[ 3 ]. Antioxidant, antibacterial and DNA protective activities of protein extracts from Ganoderma lucidumJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE. (May, 2015). Vol. 52 Issue: 5 Pages: 2966-2973. (Impact Factor : 2.203) 

 

: ผศ.ดร. รักฤดี สารธิมา
4.

Chantiratikul, A (Chantiratikul, Anut)[ 1 ] ; Pakmaruek, P (Pakmaruek, Pornpan)[ 1 ] ; Chinrasri, O (Chinrasri, Orawan)[ 1 ] ; Aengwanich, W (Aengwanich, Worapol)[ 2 ] ; Chookhampaeng, S (Chookhampaeng, Sumalee)[ 3 ] ; Maneetong, S (Maneetong, Sarunya)[ 4 ] ; Chantiratikul, P (Chantiratikul, Piyanete)[ 5,6 ]. Efficacy of Selenium from Hydroponically Produced Selenium-Enriched Kale Sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.) in Broilers. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH. (May, 2015). Vol. 165 Issue : 96-102. (Impact Factor : 1.748) 

 

: ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
5.

Saensouk, P (Saensouk, Piyaporn)[ 1 ] ; Theerakulpisut, P (Theerakulpisut, Piyada)[ 2 ] ; Thammathaworn, A (Thammathaworn, Achra)[ 3 ] ; Saensouk, S (Saensouk, Surapon)[ 4 ] ; Maknoie, C (Maknoie, Charun)[ 5,6 ] ; Kohkaew, P (Kohkaew, Pimjai)[ 5,6 ]. Pollen morphology of the genus Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand. SCIENCEASIA. (Apr, 2015). Vol. 41 Issue: 2 Pages : 87-92. (Impact Factor : 0.347) 

 

: ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข
6.

Pramual, P (Pramual, Pairot)[ 1,2 ] ; Pangjanda, S (Pangjanda, Sirinapa)[ 1 ]. Effects of habitat specialization on population genetic structure of black fly Simulium weji Takaoka (Diptera: Simuliidae). JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY. (Mar, 2015). Vol. 18 Issue: 1 Pages: 33-37. (Impact Factor : 0.946) 

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
7.

Ponhong, K (Ponhong, Kraingkrai)[ 1,2 ] ; Supharoek, SA (Supharoek, Sam-ang)[ 3 ] ; Siriangkhawut, W (Siriangkhawut, Watsaka)[ 1,2 ] ; Grudpan, K (Grudpan, Kate)[ 4,5 ].A rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of benzoyl peroxide in wheat flour samples. JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS. (Dec, 2015). Vol. 23 Issue: 4 Pages: 7652-659. (Impact Factor : -)

 

: ดร. เกรียงไกร พลหงษ์
8.

Luengnaruemitchai, A (Luengnaruemitchai, Apanee)[ 1 ] ; Srihamat, K (Srihamat, Kunanya)[ 1 ] ; Pojanavaraphan, C (Pojanavaraphan, Chinchanop)[ 1 ] ; Wanchanthuek, R (Wanchanthuek, Ratchaneekorn)[ 2,3 ]. Activity of Au/Fe2O3-TiO2 catalyst for preferential CO oxidation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. (Oct, 2015). Vol. 40 Issue: 39 Pages: 13443-13455. (Impact Factor : 3.313): รศ.ดร. รัชนีกร วันจันทึก
9.

Kanchanamayoon, W (Kanchanamayoon, Wanna)[ 1,2 ]. Sample Preparation Methods for the Determination of Chlorination Disinfection Byproducts in Water Samples. CHROMATOGRAPHIA. (Sep, 2015). Vol. 78 Issue: 17-18 Pages: 1135-1142. (Impact Factor : -) 

 

: รศ.ดร. วรรณา กาญจนมยูร
10.

Baimark, Y (Baimark, Yodthong)[ 1 ] ; Srihanam, P (Srihanam, Prasong). Influence of chain extender on thermal properties and melt flow index of stereocomplex PLA. POLYMER TESTING. (Aug, 2015). Vol. 45 Pages: 52-57. (Impact Factor : 2.24) 

 

: รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
11.

Charoen-In, U (Charoen-In, Urit)[ 1 ] ; Manyum, P (Manyum, Prapun)[ 2 ]. Growth of ferroelectric crystals: 4-Aminopyridinium hydrogen maleate single crystals and their characterization. CERAMICS INTERNATIONAL. (Nov, 2015). Vol. 41 Pages: S76-S80. (Impact Factor : 2.605) 

 

: ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
12.

Rittidech, A (Rittidech, A.)[ 1 ] ; Suekwamsue, N (Suekwamsue, N.)[ 1 ]. Influence of yttria additives on structural, microstructural and mechanical properties of alumina-zirconia composites prepared by two-stage sintering. CERAMICS INTERNATIONAL. (Nov, 2015). Vol. 41 Pages: S123-S126. (Impact Factor : 2.605) 

 

: รศ.ดร. อรวรรณ ฤทธิเดช
13.

Wongsaprom, K (Wongsaprom, Kwanruthai)[ 1 ] ; Sonsupap, S (Sonsupap, Somchai)[ 1 ] ; Maensiri, S (Maensiri, Santi)[ 2 ] ; Kidkhunthod, P (Kidkhunthod, Pinit)[ 3 ]. Room-temperature ferromagnetism in Fe-doped In2O3 nanoparticles. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING. (Oct, 2015). Vol. 121 Issue: 1 Pages: 239-244. (Impact Factor : 1.704) 

 

: ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
14.

Yoon, S (Yoon, Sanghoo)1 ] Kumphon, B (Kumphon, Bungon)2 ] Park, JS (Park, Jeong-Soo)1 ].Spatial modeling of extreme rainfall in northeast Thailand.JOURNAL OF APPLIED STATISTICS.(Aug,2015).Volume: 42.Issue: 8.Pages: 1813-1828.

: ผศ.ดร. บังอร กุมพล
15.

Boothaisong, S (Boothaisong, S.)1 ] Rittidech, S (Rittidech, S.)1 ] Chompookham, T (Chompookham, T.)1 ] Thongmoon, M (Thongmoon, M.)2 ] ;Ding, Y (Ding, Y.)3 ] Li, Y (Li, Y.)3 ].Three-dimensional transient mathematical model to predict the heat transfer rate of a heat pipe.ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING.(Fab,2015).Volume: 7.Issue: 2

: ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล
16.

Yoon, S (Yoon, Sanghoo)1 ] Kumphon, B (Kumphon, Bungon)2 ] Park, JS (Park, Jeong-Soo)3 ]

Edited by:Stein, AAllard, D.Spatial Modelling of Extreme Rainfall in Northeast Thailand.

SPATIAL STATISTICS CONFERENCE.(2015), PART 1

 Book Series: Procedia Environmental Sciences.Volume: 26.Pages: 45-48

: ผศ.ดร. บังอร กุมพล

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร