ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ
สำหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดระบบ ป.03 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59:59 น.

Sign in

Username

Password


copyright by Faculty of Science, Mahasarakham University
หากพบปัญหาในการใช้ระบบเพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งช่องทาง Line นะครับ-->