ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ
สำหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2566
ปิดระบบ ป.03 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59:59 น.

Sign in

Username

Password


copyright by Faculty of Science, Mahasarakham University
หากพบปัญหาในการใช้ระบบเพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งช่องทาง Line นะครับ-->