ระบบประเมินการปฎิบัติราชการและพนักงานสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2564

หากพบปัญหาในการใช้ระบบเพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งช่องทาง Line นะครับ-->

  Username  
   
  Password  
   
   
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัตราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2564

-แจ้งเรื่องที่ 4 ไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการอัพโหลดจำกัดขนาดไม่เกิน 10 MByte ต่อ 1 ไฟล์

-แจ้งเรื่องที่ 3 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCI (กลุ่มที่1)
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCI (กลุ่มที่2)

-แจ้งเรื่องที่ 2. ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาและหลักฐาน ได้ที่ ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ. หากไม่พบรายวิชาของท่าน ให้ท่านตรวจสอบสถานะในระบบ บันทึกข้อมูล มคอ ว่ามีอยู่หรือไม่ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชา ให้สอบถามไปยัง นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน .1518

-แจ้งเรื่องที่ 1. การสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย ผู้ดูแลระบบจะมีการสำรองข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้งคือทุกวันพุธ เวลา 17.00 น. ทุกสัปดาห์จนกว่าปิดระบบ

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ LINEID : siamidea


เกรียงไกร นามพุทธา
ผู้พัฒนาระบบ
เบอร์ภายในกด 1177

 

 


 

 

copyright by Faculty of Science, Mahasarakham University