ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ
สำหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

Sign in

Username

Password


copyright by Faculty of Science, Mahasarakham University
หากพบปัญหาในการใช้ระบบเพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งช่องทาง Line นะครับ-->