ติดต่อเรา

ติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียน

  • bct12-register@msu.ac.th

ติดต่อเกี่ยวกับการส่งผลงาน

  • bct12-abstract@msu.ac.th

ติดต่อเกี่ยวกับการชำระเงิน

  • bct12-payment@msu.ac.th

โทรศัพท์ / โทรสาร

  • 043-754245  และ 092-1345349

ผู้ดูแลเว็บไซต์

  • นายธีระศักดิ์ ธงยันต์ โทร.043-754322 ต่อ 1177

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Faculty of Science, Mahasarakham University)
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4247-8