สถานที่จัดงาน

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 950 ที่นั่ง

  • พิธีเปิด
  • การบรรยายพิเศษ

 

ลานด้านหน้าห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • Poster Presentation
  • รับประทานอาหารว่าง

 

ห้องเรียนชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 50 ที่นั่ง

  • Oral Presentation

 

ห้องโถงชั้น 1 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • รับประทานกลางวัน
  • รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงต้อนรับงานเลี้ยงรับรอง

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม