ดาวน์โหลด

เอกสาร

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงาน

 ดาวน์โหลดไฟล์อนุมัติโครงการ

 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ใหม่)

โลโก้


ดอกคูณสีเหลือง 12 ดอก ดอกคูณเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจำนวน 12 ดอก แทนจำนวนครั้งของการประชุมฯ
พระธาตุนาดูน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม

โปสเตอร์